piątek, 2 września 2016

Uśrednienie Indata i ściągnięcie SL

Raport nie zaskoczył negatywnie - zysk rok do roku w pierwszym półroczu jest utrzymany - zapowiada się jazda pod ostatnie kwartały gdzie spółki informatyczne wykazują wyższe zyski - taka specyfika branży. Nie chcę ryzykować strącenia więc ściągam SL - niech się dzieje wola nieba.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz